Julkaa

137 tekstów – auto­rem jest Jul­kaa.

Boję się. Boję się, bo tak łat­wo możesz zniknąć. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 18 maja 2015, 23:35

strach?

Boję się jut­ra. Boję się, że nie będę wys­tar­czająco mądra, wys­tar­czająco za­baw­na, wys­tar­czająco ład­na. Po pros­tu nie wys­tar­czająco dob­ra. Boję się po­pełnionych błędów, a jeszcze bar­dziej niewy­korzys­ta­nych szans. Dnia, w którym oprócz [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 10 fiszek • 25 kwietnia 2014, 22:35

Mu­sisz wziąć się w garść, a po­tem złapać w nią trochę szczęścia. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 31 maja 2013, 22:07

Miłość jest przy­jem­nością wy­nikającą z możli­wości kochania. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 29 maja 2012, 22:14

m.

dnia każdego
pracowicie
jak mrówka
usiłuję miłość niekochaną
wpi­sać w ob­raz niepamięci

a ona i tak
choć jej nie chcesz
no­cy każdej
nies­trudze­nie drep­ce do Ciebie
bo­so po śniegu ... 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 15 grudnia 2011, 15:52

.

po tobie
wszystko
przychodzi na chwilę
na­wet uśmiech
ot­wiera drzwi
i ucieka
w czte­ry stro­ny świata

tyl­ko ból
niep­roszo­ny gość
zag­nieździł się
na dobre 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 14 grudnia 2011, 22:35

Czas jest zaw­sze naszym wro­giem. Od­ległość również. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 13 grudnia 2011, 18:22

Uwierz mi, nap­rawdę wolę być os­tatnią pośród naj­lep­szych, niż pier­wszą w gro­nie najgorszych. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 13 listopada 2011, 19:05

Os­tatnio doszłam na­wet do wnios­ku, że dziw­nie byłoby w końcu się za­kochać tak ze wzajemnością. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 4 października 2011, 19:35

cisza i ogień .

cisza otula
ciała
nie nasze
obce
zimne
szorstkie
zlęknione

otula
szczelnie
zimną obojętnością
otula
mnie i ciebie
nas
nie istniejących

odejdź - krzyczą me wargi
spo­wite ciszą . 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 2 października 2011, 16:46

Julkaa

groteskowe połączenie wulgaryzmów i ckliwego liryzmu.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Julkaa

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

19 maja 2015, 00:21Julkaa sko­men­to­wał tek­st Chcę trzy­mać Cię za [...]

18 maja 2015, 23:35Julkaa do­dał no­wy tek­st Boję się. Boję się, [...]